• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

olur

Türkçe - İngilizce

deyim / idiom

matematik

ünlem / exclamaiton

olur = izin [öz Türkçe - eski terim]

olur = muvafakat [öz Türkçe - eski terim]

olur = müsaade [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms