• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

olumsuz olay

Türkçe - İngilizce

OLUMSUZ OLAY = (elektronik) Ergonomik özelliklerden kaynaklanan kullanım hataları dahil olmak üzere, piyasada bulundurulan bir cihazın karakteristiklerinde ya da performansında herhangi bir arıza ya da bozulmanın yanı sıra, imalatçı tarafından sağlanan bilgilerdeki herhangi bir yetersizlik veya istenmeyen herhangi bir yan etki.

1: 0 ms