• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

olumluluk

Türkçe - İngilizce

OLUMLULUK = (olumluluk nedir; olumluluk ne demek; olumluluk İngilizcesi) Doğrudan doğruya fiilin karşıladığı oluş ve kılışı gösteren, fiil kök veya gövdesinin -mA- olumsuzluk tabanı eki almamış durumdaki dilbilgisi kategorisi: oku-, yaz-, gel-, çalış-, vb. karşıtı olumsuzluk'tur.

OLUMLULUK = (olumluluk nedir; olumluluk ne demek; olumluluk İngilizcesi) Olumlu olma durumu.

olumluluk = pozitivite [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms