• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

olumlu

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1191

OLUMLU = (olumlu nedir; olumlu ne demek; olumlu İngilizcesi) 1. Gözetilen amaca veya beklenilene uygun, yararlı, müspet, pozitif: «Spor sayfalarını okuyarak toplumumuzdaki olumlu gelişmeleri de izleyebilirsiniz.» -N. Cumalı. 2. Yapıcı: «Olumlu tip, olumlu sanat diye bir şeyler tutturmuşlardı.» -N. Cumalı. 3. Onaylayan, kabul eden, lehte olan: Olumlu bir cevap. 4. Olgulara, deneylere dayalı olarak bazı nitelikleri belli olan, müspet, pozitif. 5. Davranışları beğenilen, yapıcı düşünceleri olan, yararlı. 6. db. Olumsuzluk, anlatmayan (kelime, cümle).

OLUMLU = (olumlu nedir; olumlu ne demek; olumlu İngilizcesi) müsbet.

OLUMLU = (olumlu nedir; olumlu ne demek; olumlu İngilizcesi) Olumsuzluk anlatmıyan (kelime, söylem, cümle...).

olumlu = müsbet [öz Türkçe - eski terim]

olumlu = müspet [öz Türkçe - eski terim]

olumlu = pozitif [öz Türkçe - eski terim]

olumlu = müsbet [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms