• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

off

Türkçe - İngilizce

ünlem / exclamation

OFF nasıl okunur, okunuşu /Of/ belirteç, sıfat

off

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 203

ana kullanım 1

ana kullanım 2

konuşma dili

OFF = [of] preposition
1 -den
İngilizce örnek : Pick it up off the floor.
Türkçe çevirisi : Onu yerden kaldır.
İngilizce örnek : Some tiles have fallen off the roof.
Türkçe çevirisi : Çatıdan birkaç kiremit düştü.
2 ayrılan, sapan
İngilizce örnek : A button has come off my coat.
Türkçe çevirisi : Ceketimden bir düğme koptu.
3 -den uzak, uzağa
İngilizce örnek : The automobile forced the cows off the road.
Türkçe çevirisi : Araba inekleri yoldan uzaklaştırdı.
İngilizce örnek : Two players were sent off the field.
Türkçe çevirisi : İki oyuncu saha dışı edildi.
4 açıkta, açıklarında
İngilizce örnek : The boat was anchored off the coast.
Türkçe çevirisi : Gemi sahilin açıklarında demir attı.
5 isteksiz, soğumuş
¤ adverb
1 uzak, uzakta, uzağa
İngilizce örnek : She drove off.
Türkçe çevirisi : Uzağa sürdü. (Arabasını sürerek uzaklaştı.)
İngilizce örnek : Summer is still a long way off.
Türkçe çevirisi : Yaz hâlâ uzakta. (Yaza daha çok var.)
İngilizce örnek : We stayed in a hotel off the centre.
Türkçe çevirisi : Merkezden uzakta bir otelde kaldık.
2 tümüyle
¤ adjective
1 kesilmiş, kesik; çalışmayan
İngilizce örnek : The light is off.
Türkçe çevirisi : Işık kapalı.
2 çalışmayan, izinli
İngilizce örnek : She took the day off and went to the dentist.
Türkçe çevirisi : İşten izin aldı ve dişçiye gitti.
İngilizce örnek : I haven't got to go to work today. I've got the day off.
Türkçe çevirisi : Bugün işe gitmem gerekmiyor. Bugün izinliyim.
3 sağdaki
4 kokmuş, bozuk
* be off = gitmek
İngilizce örnek : It's late, so we must be off.
Türkçe çevirisi : Geç oldu, bu yüzden gitmeliyiz.
* off chance = zayıf bir olasılık
* off season = ölü sezon
* off and on; on and offseason = zaman zaman, arada sırada, düzensiz aralıklarla
İngilizce örnek : That student doesn't attend classes every day; he goes off and on.
Türkçe çevirisi : Bu öğrenci derse her gün gelmiyor, ara sıra geliyor.

1: 0 ms