• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

observe

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2681

OBSERVE = [ıb'zö: v] verb
dikkat etmek, gözlemek, incelemek, gözetlemek * eşanlamlı : notice, watch, regard, look at, view, see, regard, espy
İngilizce örnek : He is an anthropologist observing the behaviour of monkeys.
Türkçe çevirisi : O, maymunların davranışlarını inceleyen bir antropolog.
2 uymak; yerine getirmek * eşanlamlı : obey
İngilizce örnek : Safety precautions should be observed at all times.
Türkçe çevirisi : Güvenlik önlemlerine her zaman uyulmalıdır.

OBSERVE = observe nedir; observe ne demek; observe Türkçesi; observe nasıl okunur, okunuşu /ıb'zö:v/ eylem

1: 0 ms