• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

obedient

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 12060

OBEDIENT = [ı'bi: diınt] adjective
söz dinler, uysal * eşanlamlı : compliant, yielding, submissive, respectful, docile, obliging * karşıtanlamlı : disobedient
İngilizce örnek : My daughter has always been obedient.
Türkçe çevirisi : Kızım her zaman söz dinler (dinlemiştir) (itaatli olmuştur).

1: 0 ms