• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

nutuk

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 6544

NUTUK = (nutuk nedir; nutuk ne demek; nutuk İngilizcesi) 1. Mürşitlerin, tarikata girenlere yol iz göstermek için yazdıkları söyledikleri koşuk. 2. bk. söylev.

nutuk = söylev [eski terim - öz Türkçe]

nutuk = nutk [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms