• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

noksanlık

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 7129

NOKSANLIK = (noksanlık nedir; noksanlık ne demek; noksanlık İngilizcesi) Bir kromozomun bir parçasının ya da bir genin yokluğu ile ortaya çıkan durum.

NOKSANLIK = (noksanlık nedir; noksanlık ne demek; noksanlık İngilizcesi) Noksan olma durumu, eksiklik: «Oysa onlar bu noksanlığın farkında bile değillerdi.» -E. Şafak.

noksanlık = eksiklik [eski terim - öz Türkçe]

noksanlık = karans [öz Türkçe - eski terim]

1: 0 ms