• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

nitelikli hırsızlık

Türkçe - İngilizce

NİTELİKLİ HIRSIZLIK = (nitelikli hırsızlık nedir; nitelikli hırsızlık ne demek; nitelikli hırsızlık İngilizcesi) 1. Hırsızlıksuçunun; a) Kime ait olursa olsun kamu kurum ve kuruluşlarında veya ibadete ayrılmış yerlerde bulunan ya da kamu yararına veya hizmetine tahsis edilen eşya hakkında, b) Herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında, c) Halkın yararlanmasına sunulmuş ulaşım aracı içinde veya bunların belli varış veya kalkış yerlerinde bulunan eşya hakkında, ç) Bir afet veya genel bir felaketin meydana getirebileceği zararları önlemek veya hafifletmek maksadıyla hazırlanan eşya hakkında, d) Adet veya tahsis veya kullanımları gereği açıkta bırakılmış eşya hakkında, e) Elektrik enerjisi hakkında, İşlenmesi. 2. Suçun a) Kişinin malını koruyamayacak durumda olmasından veya ölmesinden yararlanarak, b) Elde veya üstte taşınan eşyayı çekip almak suretiyle ya da özel beceriyle, c) Doğal bir afetin veya sosyal olayların meydana getirdiği korku veya kargaşadan yararlanarak, ç) Haksız yere elde bulundurulan veya taklit anahtarla ya da diğer bir aletle kilit açmak suretiyle, d) Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle, e) Tanımlamak için tedbir alarak veya yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak, f) Barınak yerlerinde, sürüde veya açık yerlerde bulunan büyük veya küçük baş hayvan hakkında, İşlenmesi. 3. Suçun, sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında ve bunların nakline, işlenmesine veya depolanmasına ait tesislerde işlenmesi.

1: 0 ms