• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

nitelemek

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 2690

NİTELEMEK = (nitelemek nedir; nitelemek ne demek; nitelemek İngilizcesi) Bir şeyin niteliğini belirtmek.

nitelemek = vasf etmek [öz Türkçe - eski terim]

nitelemek = vasıflandırmak [öz Türkçe - eski terim]

nitelemek = tavsîf etmek [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms