• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

net vergi yükü

Türkçe - İngilizce

NET VERGİ YÜKÜ = (net vergi yükü nedir; net vergi yükü ne demek; net vergi yükü İngilizcesi) Ödenen vergi mükellef için yüktür. Önemli ölçüde vergi ile finanse edilen kamu hizmetlerinden sağlanan fayda bu yükü hafifletir. îşte ödenen vergi ile kamu hizmetlerinden sağlanan faydanın farkının gelire oranı. Genellikle yüzde ile ifade edilir.

1: 0 ms