• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

nesnel güvence sağlama

Türkçe - İngilizce

NESNEL GÜVENCE SAĞLAMA = (nesnel güvence sağlama nedir; nesnel güvence sağlama ne demek; nesnel güvence sağlama İngilizcesi) İdare içerisinde etkin bir iç kontrol sisteminin var olup olmadığına; idarenin risk yönetimi, iç kontrol sistemi ve işlem süreçlerinin etkin bir şekilde işleyip işlemediğine; üretilen bilgilerin doğru ve tam olup olmadığına; varlıklarının korunup korunmadığına; faaliyetlerin etkili, ekonomik, verimli ve mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirilip gerçekleştirilmediğine dair idare içine ve dışına makul güvencenin verilmesidir.

1: 0 ms