• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

nemsiz

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 20568

nemsiz = terilsiz [eski terim - öz Türkçe]

1: 1 ms