• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

neck

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2284

NECK = [nek] noun
1 boyun
İngilizce örnek : Her neck is long.
Türkçe çevirisi : Onun boynu uzun.
İngilizce örnek : She wears a gold chain round her neck.
Türkçe çevirisi : Boynunda altın bir kolyesi var.
İngilizce örnek : He didn't have a corkscrew, so he broke the neck of the bottle.
Türkçe çevirisi : Tirbuşonu yoktu, bu yüzden şişenin boynunu kırdı.
2 elbise yakası
3 coğ. dil, kıstak
¤ verb
kon. (cinsel birleşme yapmadan) sevişmek, yiyişmek
* up to one's neck = kon. boğazına kadar
İngilizce örnek : The businessman is up to his neck in debt.
Türkçe çevirisi : İşadamı, boğazına kadar borçta.

NECK = nasıl okunur, okunuşu /nek/ isim

1: 0 ms