• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

nasihat etmek

Türkçe - İngilizce

nasihat etmek = öğüt vermek [eski terim - öz Türkçe]

nasihat etmek = öğütlemek [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms