• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

nakil

Türkçe - İngilizce

gözbilim

NAKİL = (nakil nedir; nakil ne demek; nakil İngilizcesi) Vergi yükümlülerinin işyerlerini ya da oturma adreslerini başka vergi dairesi çevresine taşımalarıdır.

NAKİL = (nakil nedir; nakil ne demek; nakil İngilizcesi) 1. Bir yerden alıp başka bir yere iletme, aktarma, taşıma, geçirme, aktarım. 2. Göç, taşınma: «İşte, nakil masrafı da avucumda, diyerek otuz lirayı saydı.» - = S. M. Alus. 3. Anlatma, söyleme, hikâye etme. 4. Bir görevden başka bir göreve atanma, tayin. 5. Yazı veya resmin aynısını başka bir şeyin üzerine yapma, kopya etme. 6. Başka dilden bir eseri kendi diline çevirme, tercüme etme.

NAKİL = (nakil nedir; nakil ne demek; nakil İngilizcesi) 1. Taşıyan, aktaran, geçiren. 2. Anlatan, hikâye eden. 3. fiz. İletken.

NAKİL = (nakil nedir; nakil ne demek; nakil İngilizcesi) geçirme, geçirim. ~ taahhüdü: geçirim söz vermesi.

1: 0 ms