• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

nağme

Türkçe - İngilizce

NAĞME = (nağme nedir; nağme ne demek; nağme İngilizcesi) 1. Güzel, uyumlu ses, ezgi, melodi: «Boyuna Arapçayı andırır bir nağme mırıldanıyor.» - S. M. Alus. 2. müz. Ezgi: «Berrak bir nesim ile ürperdi gölgeler / Yıldızlar eski demlere bir nağme besteler» - E. B. Koryürek. 3. mec. Birinin yalandan ve nazlanarak söylediği söz.

nağme = ezgi [eski terim - öz Türkçe]

nağme = ses [eski terim - öz Türkçe]

nağme = ezgi [Osmanlıca - Türkçe]

nağme = melodi [Osmanlıca - Türkçe]

1: 0 ms