• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mutlak butlan

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

01. absolute nullity

hukuk

01. nullity

MUTLAK BUTLAN = Yasal bakımdan tümden geçersiz olma veya hükümsüzlük durumu. Kanunun emredici hükümlerine, adaba, ahlaka, kamu düzenine aykırı olan işlem ve sözleşmelerin hiçbir şekilde geçerlilik kazanamaması, diğer bir ifadeyle, ölü olarak doğmasıdır. Mutlak butlanla sakat işlem ve sözleşmelerin, daha sonra geçerli hale getirilmesine imkan bulunmamaktadır. [kooperatifler hukuku > ne, nedir, ne demek]

1: 0 ms