• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

muhasebe

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 3331

MUHASEBE = (muhasebe nedir; muhasebe ne demek; muhasebe İngilizcesi) Kuruluşa ilişkin ve işlemlerin tümünü kapsamak üzere tutulması gereken defterlerde uygulanılması gereken kural ve yöntemlerin tümünü içine alan bilgi dalı.

MUHASEBE = (muhasebe nedir; muhasebe ne demek; muhasebe İngilizcesi) Vergilemeye esas bilgileri içeren yükümlülerin hesap kayıtlarıdır.

MUHASEBE = (muhasebe nedir; muhasebe ne demek; muhasebe İngilizcesi) 1. Hesaplaşma, karşılıklı hesap görme. 2. Hesap işleriyle uğraşma: «Muhasebe ile defter tutma işlerini de üzerine aldığından milleti burnundan yakalamıştı.» - = T. Dursun K. 3. Hesapların bütünü. 4. Hesap işlerinin yürütüldüğü yer: «Nedir bu benim çilem / Hesap bilmem / Muhasebede memurum» - = O. Rifat.

MUHASEBE = (muhasebe nedir; muhasebe ne demek; muhasebe İngilizcesi) İşletmelerin iktisadi etkinlikleri sonucu ortaya çıkan, varlıkları ve yükümlülükleri üzerinde değişme yaratan mali nitelikli işlemlere ilişkin bilgileri kaydetme, sınıflandırma, özetleme, çözümleme ve yorumlama ilke ve yöntemleri.

muhasebe = saymanlık [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms