• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mould

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 10101

basın

bitkibilim

MOULD = [mould] noun
1 kalıp * eşanlamlı : form, pattern, cast, frame, format
İngilizce örnek : Iron is cast in a mould.
Türkçe çevirisi : Demir, kalıba dökülür.
İngilizce örnek : The mould should be made slightly larger than the casting we want.
Türkçe çevirisi : Kalıbın, istediğimiz dökümden biraz daha büyük yapılması gerekir.
2 küf * eşanlamlı : mildew, fungus, blight
İngilizce örnek : I was so hungry that I ate the old cheese covered in mould.
Türkçe çevirisi : O kadar acıkmıştım ki küfle kaplı bütün peyniri yedim.
¤ verb
1 kalıba dökmek * eşanlamlı : shape, form, model, cast, forge, fashion
2 küflenmek

1: 0 ms