• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

motive

Türkçe - İngilizce

ana kullanım

motive

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4608

dil öğretimi

edebiyat

felsefe

hekimlik

müzik

yöntembilim

MOTIVE = ['moutiv] noun
neden, güdü, dürtü * eşanlamlı : reason, cause, purpose, intention, stimulus, spur, incentive, motivation, drive
İngilizce örnek : Few understand his motives.
Türkçe çevirisi : Onun dürtülerini (onu harekete geçiren şeyleri) çok az kişi anlıyor.
İngilizce örnek : What is their motive in coming here?
Türkçe çevirisi : Onların buraya gelmelerinin nedeni nedir?
¤ adjective
hareket ettirici

MOTIVE = motive nedir; motive ne demek; motive Türkçesi; motive nasıl okunur, okunuşu /'moutiv/ isim

1: 0 ms