• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

monument

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6484

MONUMENT = ['monyumınt] noun
anıt * eşanlamlı : memorial, tombstone, pillar, obelisk, statue, commemoration
İngilizce örnek : This monument is in memory of the soldiers who died in defence of this country.
Türkçe çevirisi : Bu anıt, bu ülkeyi savunurken ölen askerlerin anısınadır.

1: 0 ms