• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mockery

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 17255

MOCKERY = ['mokıri] noun
1 alay * eşanlamlı : ridicule, soffing, taunt, derision, scorn
2 gülünç taklit * eşanlamlı : imitation, travesty, parody, burlesque, sham

1: 0 ms