• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mix

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 4221

gıda

hekimlik

MIX = [miks] verb
1 karıştırmak * eşanlamlı : blend, combine, mingle, intermix * karşıtanlamlı : separate
İngilizce örnek : Mix the flour into the butter.
Türkçe çevirisi : Unu tereyağına karıştır.
İngilizce örnek : Mix the butter and sugar and then add the eggs.
Türkçe çevirisi : Unu tereyağı ve şekerle karıştır ve daha sonra yumurta ilave et.
2 karışmak
İngilizce örnek : Oil and water don’t mix.
Türkçe çevirisi : Yağ ve su (birbirine) karışmaz.
3 kaynaşmak, uyum sağlamak * eşanlamlı : associate, fraternize
İngilizce örnek : Your son doesn’t mix well with the other students.
Türkçe çevirisi : Oğlunuz diğer öğrencilerle uyum sağlamıyor.
* mix sth up = birbirine karıştırmak
İngilizce örnek : They mixed up our reservations.
Türkçe çevirisi : Rezervasyonlarımızı birbirine karıştırmışlar.
* mix sb/sth up (with sb/sth) = karıştırmak
İngilizce örnek : I mix up those two players because they look alike.
Türkçe çevirisi : O iki oyuncuyu karıştırıyorum çünkü birbirlerine benziyorlar.
İngilizce örnek : The twins look so much alike; I mix them up all the time.
Türkçe çevirisi : İkizler birbirine çok benziyor; onları her zaman karıştırıyorum.
İngilizce örnek : Bruce has been arrested on suspicion of being mixed up in the crime.
Türkçe çevirisi : Bruce, suça karıştığı kuşkusu ile tutuklandı.

1: 0 ms