• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

miserable

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 6164

MISERABLE = ['mizırıbıl] adjective
1 sefil, perişan * eşanlamlı : poor, penniless, needy, impoverished * karşıtanlamlı : rich, wealthy
İngilizce örnek : His clothes showed how miserable he was.
Türkçe çevirisi : Üstü başı ne kadar sefil olduğunu gösteriyordu.
2 mutsuz * eşanlamlı : unhappy, sad, sorrowful, heart-broken, wretched, doleful, depressed, distressed * karşıtanlamlı : happy
İngilizce örnek : She has been so miserable since her boyfriend left her.
Türkçe çevirisi : Erkek arkadaşı ondan ayrılalı beri o çok mutsuz.
3 kötü, berbat * eşanlamlı : despicable, base, mean, low
İngilizce örnek : He lives in miserable conditions.
Türkçe çevirisi : Berbat koşullarda yaşıyor.

1: 0 ms