• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mine

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 20135

mine

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1825

ana kullanım 1

01. benimki 02. benim 03. benimkiler

ana kullanım 2

01. maden ocağı 02. kaynak 03. memba 04. hazine

ana kullanım 3

01. tünel açmak 02. araştırıp bulmak 03. için için çürütmek 04. sinsice bozmak 05. sarsmak 06. zayıflatmak 07. değerli bir kaynak bulmak 08. baltalamak 09. sabote etmek

askeri

01. lağım 02. tünel 03. dehliz 04. mayın lağımı 05. mayın 06. torpil 07. lağım açmak 08. lağım kazmak 09. tünel açmak 10. tünel kazmak 11. lağım yolu açmak 12. istihkâm kazmak 13. yol açmak 14. yol kazmak 15. mayın dökmek 16. mayın döşemek 17. mayınlamak 18. patlayıcı yerleştirmek 19. mayın lağımı kazmak

bitkibilim

01. böcek yeniği 02. yaprakta böcek yeniği

madencilik

01. maden ocağı 02. ocak 03. maden yatağı 04. maden cevheri 05. maden 06. maden işletmesi 07. maden kazmak 08. maden aramak 09. maden çıkarmak 10. maden işletmek 11. maden ocağı açmak 12. maden ocağı kazmak 13. maden ocağı işletmek 14. kazıp çıkarmak 15. dinamitlemek 16. çıkarmak

MINE = 1 [mayn] pronoun
benimki
İngilizce örnek : Give it back to me. It's mine.
Türkçe çevirisi : Onu bana geri ver. O benim.
İngilizce örnek : Your car is bigger than mine.
Türkçe çevirisi : Senin araban benimkinden büyük.
İngilizce örnek : These people are friends of mine.
Türkçe çevirisi : Bu insanlar benim arkadaşlarım.

MINE = 2 [mayn] noun
1 maden ocağı * eşanlamlı : pit, colliery, shaft, vein, seam; source, fund, reserve
İngilizce örnek : Working in a mine is hard work.
Türkçe çevirisi : Maden ocağında çalışmak zor bir iştir.
İngilizce örnek : People in mines here work under terrible conditions.
Türkçe çevirisi : Buradaki maden ocağındaki insanlar berbat koşullar altında çalışıyorlar.
2 ask. mayın
İngilizce örnek : The experts detonated the mine.
Türkçe çevirisi : Uzmanlar mayını patlattı.
İngilizce örnek : They laid a mine in this area.
Türkçe çevirisi : Bu bölgeye mayın yerleştirdiler.
¤ verb
1 (maden, vb) çıkarmak * eşanlamlı : dig, bore, excavate, drill
İngilizce örnek : They want to mine copper in those mountains.
Türkçe çevirisi : Bu dağlardan bakır çıkarmak istiyorlar.
2 mayın döşemek * eşanlamlı : undermine

MINE = Dişin dentin tabakasını saran ve onu koruyan, beyaz, sıkı ve çok sert bir madde. [veterinerlik > ne, nedir, ne demek]

1: 0 ms