• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

militant

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 11322

MILITANT = ['militınt] adjective
saldırgan, savaşçı * karşıtanlamlı : offensive, aggressive, combative, belligerent, fighting * karşıtanlamlı : pacific
İngilizce örnek : The police evicted militant students from the school by force.
Türkçe çevirisi : Polis, militan öğrencileri okuldan zorla çıkardı.
¤ noun
militan * eşanlamlı : combatant, fighter

MILITANT = nasıl okunur, okunuşu /'militınt/ sıfat

1: 0 ms