• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mihenk

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 20117

metalbilim

MİHENK = (mihenk nedir; mihenk ne demek; mihenk İngilizcesi) 1. min. Mihenk taşı. 2. mec. Birinin değerini, ahlakını anlamaya yarayan ölçüt.

mihenk = denektaşı [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms