• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

might

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 146

MIGHT = 1 [mayt] verb
–ebilir, -abilir; –ebilirdi, -abilirdi
İngilizce örnek : It might rain later.
Türkçe çevirisi : Daha sonra yağmur yağabilir.
İngilizce örnek : You'd better leave now or else you might miss the train.
Türkçe çevirisi : Şimdi gitsen iyi olur yoksa treni kaçırabilirsin.
İngilizce örnek : He thought that they might have left, but he didn't know.
Türkçe çevirisi : Gitmiş olabileceklerini düşündü, ama bilmiyordu.
İngilizce örnek : He told me that it might rain the next day.
Türkçe çevirisi : Bana ertesi gün yağmur yağabileceğini söyledi.
İngilizce örnek : You might have drowned!
Türkçe çevirisi : Boğulabilirdin!
İngilizce örnek : You might have told me.
Türkçe çevirisi : Bana söyleyebilirdin.
İngilizce örnek : Might you have left your handbag on the bus?
Türkçe çevirisi : El çantanı otobüste bırakmış olabilir misin?

MIGHT = 2 [mayt] noun
kudret, güç * eşanlamlı : power, force, strength, potency, vigour * karşıtanlamlı : weakness
İngilizce örnek : He pulled with all his might.
Türkçe çevirisi : Bütün gücüyle (var gücüyle) çekti.

MIGHT = nasıl okunur, okunuşu /mayt/ eylem

1: 0 ms