• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

meziyetli

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 14842

MEZİYETLİ = (meziyetli nedir; meziyetli ne demek; meziyetli İngilizcesi) Beğenilen, üstün nitelikleri bulunan: «Köy halkı meziyetli insanlardı. Haksızlıktan ve yalanlardan ürkerlerdi.» -S. F. Abasıyanık.

meziyetli = üstün nitelikli [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms