• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mevzuat

Türkçe - İngilizce

inşaat

politika

MEVZUAT = (mevzuat nedir; mevzuat ne demek; mevzuat İngilizcesi) Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb. nin bütünü.

MEVZUAT = (mevzuat nedir; mevzuat ne demek; mevzuat İngilizcesi) Vergilerle ilgili yasalardır.

MEVZUAT = (mevzuat nedir; mevzuat ne demek; mevzuat İngilizcesi) Yürürlükte olan anayasa, kanun, tüzük, yönetmelik vs. hukuk kaynaklarının tümü.

MEVZUAT = (mevzuat nedir; mevzuat ne demek; mevzuat İngilizcesi) 1. Bir ülkede yürürlükte olan yasa, tüzük, yönetmelik vb.nin bütünü: «Mahkemenin hangi süre içinde başlaması gerektiğine dair bir kayıt da yoktu mevzuatta.» - Ç. Altan. 2. tic. esk. Sandık, çuval, teneke gibi içine ticaret malı konulan koyacaklar.

mevzuat = konular [eski terim - öz Türkçe]

mevzuat = kurallar [eski terim - öz Türkçe]

mevzuat = yürütmelik [eski terim - öz Türkçe]

mevzuat = yürütümce [eski terim - öz Türkçe]

1: 0 ms