• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

metre

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 721

metre

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 13942

ana kullanım 1

01. metre

ana kullanım 2

01. ölçer 02. saat 03. sayaç 04. gösterge 05. ölçü 06. ölçü aleti 07. ölçme aleti 08. ölçme aygıtı 09. ölçme donatımı

ana kullanım 3

01. ölçmek 02. mesaha etmek

müzik

01. zaman 02. ölçek

şiir

01. vezin 02. ölçü 03. tartı 04. vezin ölçüsü 05. şiir vezni ölçüsü

METRE = ['mi: tı] noun
1 metre
İngilizce örnek : The depth of the river here is about 3 metres.
Türkçe çevirisi : Burada nehrin derinliği yaklaşık 3 metredir.
İngilizce örnek : Our car has broken down a few hundred metres from here.
Türkçe çevirisi : Arabamız buradan birkaç yüz metre uzakta bozuldu.
2 ölçü, vezin

1: 0 ms