• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mercurial barometer

İngilizce - Türkçe

MERCURIAL BAROMETER = Atmosferik basınç değişikliklerini ölçmek için kullanılan alet. Bu alette bir ucu açık diğer ucu kapalı uzun bir cam tüp kullanılmıştır. Tüpe açık ucundan cıva doldurulduktan sonra hazne içerisindeki cıvaya batırılır. Havanın basıncına göre tüp içindeki civanın bir kısmı hazneye boşalır ve tüp içinde kalan civanın yüksekliği o andaki basınca eşdeğerdir. Atmosferik basınç arttıkça haznedeki cıva tüp içine doğru itilir yani cıva düzeyi yükselir, basınç düşünce ise tüp içindeki cıva hazneye geri döner. Ölçümlerde cıva yüksekliği inç olarak değerlendirilir. cıvalı barometreler çok doğru ölçüm yapmasına rağmen yerini aneroid barometrelere bırakmıştır. [meteoroloji > ne, nedir, ne demek]

1: 0 ms