• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

merak

Türkçe - İngilizce

ad / noun

eski söz

MERAK = (merak nedir; merak ne demek; merak İngilizcesi) 1. Bir şeyi anlamak veya öğrenmek için duyulan istek: «Biraz sonra yine bazı sesler işittim / Merak ile merdivenin başına gittim» - = E. B. Koryürek. 2. Bir şeyi edinme, yapma, bir şeyle uğraşma isteği: «Öteden beri güzel giyinmeye, güzel konuşmaya merakım vardır.» - = R. N. Güntekin. 3. Düşkünlük, heves: «Meslek dışında biricik merakı, kendi tabiriyle hobisi fotoğrafçılıktı.» - = H. Taner. 4. Kaygı, tasa.

MERAK = (merak nedir; merak ne demek; merak İngilizcesi) Olay dizisinin gelişimi ile seyircide uyandırılan soru duygusu; gerilim sağlayıcı öğe.

MERAK = (merak nedir; merak ne demek; merak İngilizcesi) Oyunun seyircide uyandırdığı soru duygusu; gerilimi sağlar.

merak = düşkünlük [eski terim - öz Türkçe]

merak = istek [eski terim - öz Türkçe]

merak = kaygı [eski terim - öz Türkçe]

merak = öğrenme isteği [eski terim - öz Türkçe]

merak = sorak [eski terim - öz Türkçe]

merak = hobi [öz Türkçe - eski terim]

merak = tecessüs [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms