• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mention

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2173

MENTION = ['menşın] verb
-den söz etmek, bahsetmek, anmak * eşanlamlı : name, cite, quote, refer to, speak of, touch on, point out, say, utter, declare, tell
İngilizce örnek : He mentioned a little about his plan.
Türkçe çevirisi : Planından biraz söz etti.
İngilizce örnek : Don't mention seeing me there, will you?
Türkçe çevirisi : Beni orada gördüğünü söyleme, olur mu?
İngilizce örnek : Have you mentioned the subject to your boss?
Türkçe çevirisi : Patronuna konudan bahsettin mi?
İngilizce örnek : It was impolite of you to mention her weight problem.
Türkçe çevirisi : Onun kilo sorunundan söz etmekle nezaketsizlik gösterdin.
* Don't mention it! = Bir şey değil! Estağfurullah!
* not to mention = üstelik, -den başka
İngilizce örnek : He has several houses in Istanbul, not to mention the yacht.
Türkçe çevirisi : Yattan başka İstanbul’da birkaç evi var.
¤ noun
bahis, sözünü etme
İngilizce örnek : I promise to make no mention of seeing you there.
Türkçe çevirisi : Seni orada gördüğümün bahsini etmeyeceğime söz veriyorum.

1: 0 ms