• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

memorial

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 5124

MEMORIAL = [mı'mo: riıl] noun
anıt * eşanlamlı : monument, statue, column; incription, commemoration
İngilizce örnek : A memorial has been erected to his memory.
Türkçe çevirisi : Onun anısına bir anıt dikildi.

1: 0 ms