• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

memorable

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 9027

MEMORABLE = ['memırıbıl] adjective
anılmaya değer * eşanlamlı : important, significant, remarkable, unforgettable, noteworthy, momentous, important, historic * karşıtanlamlı : insignificant, forgettable, transitory
İngilizce örnek : Atatürk gave a memorable speech.
Türkçe çevirisi : Atatürk anılmaya değer bir söylev verdi.

1: 0 ms