• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

melt

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8969

biyoloji

tekstil

yerbilim

MELT = [melt] verb
1 erimek * eşanlamlı : liquefy, thaw, dissolve * karşıtanlamlı : freeze
İngilizce örnek : Ice-cream melts in the sun.
Türkçe çevirisi : Dondurma güneşte erir.
İngilizce örnek : Salt melts in water.
Türkçe çevirisi : Tuz suda erir.
2 eritmek
İngilizce örnek : The hot sunlight melted the snow.
Türkçe çevirisi : Sıcak güneş karı eritti.
3 kaybolmak * eşanlamlı : fade, disappear, vanish, evanesce
* melt away = eriyip kaybolmak
İngilizce örnek : The snow melted away when the sun came out.
Türkçe çevirisi : Güneş çıkınca kar eriyip kayboldu.

MELT = nasıl okunur, okunuşu /melt/ eylem

1: 0 ms