• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mass

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 820

eğitim

ekonomi

havacılık

hekimlik

inşaat

MASS = [mes] noun
1 yığın, küme * eşanlamlı : heap, pile, stack, lump, load, group, crowd, lot
İngilizce örnek : A great mass of flies gathered on the dead insect.
Türkçe çevirisi : Büyük bir sinek kümesi ölü böceğin üzerinde toplandı.
2 çokluk * eşanlamlı : quantity, number
İngilizce örnek : She has had a mass of emails from her fans.
Türkçe çevirisi : Hayranlarından bir çok e-posta aldı.
3 kütle * eşanlamlı : bulk, size, magnitude, body, total
¤ adjective
kitle, toplu
İngilizce örnek : Some countries have been badly affected by mass tourism.
Türkçe çevirisi : Bazı ülkeler kitle turizminden kötü bir şekilde etkilendi.
* mass media = kitle iletişim
İngilizce örnek : The mass media speculated about the result of the derby.
Türkçe çevirisi : Kitle iletişim araçları, derbinin sonuçları üzerinde tahminde bulundu.
* mass production = seri üretim
* the masses = çalışan sınıf, emekçiler

1: 0 ms