• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

maskara etmek

Türkçe - İngilizce

MASKARA ETMEK = (maskara etmek nedir; maskara etmek ne demek; maskara etmek İngilizcesi) 1) bir kimseyi veya şeyi gülünç ve şerefsiz duruma düşürmek: «Şu kendini bütün memlekete maskara eden münevver züppenin eksik tarafı millî şuurdan başka nedir?» -O. S. Orhon. 2) bir şeyi bozmak, berbat etmek.

1: 0 ms