• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

masal

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 1885

edebiyat

MASAL = (masal nedir; masal ne demek; masal İngilizcesi) 1. Genellikle halkın yarattığı, hayale dayanan, sözlü gelenekte yaşayan, çoğunlukla insanlar, hayvanlar ile cadı, cin, dev, peri vb. varlıkların başından geçen olağanüstü olayları anlatan edebî tür: «Masal olsun roman olsun, ikisi de anlatı sanatıdır.» - N. Cumalı. 2. mec. Boşuna söylenmiş söz: «Müttefikler karşı hücuma geçtikten sonra, milleti aynı masalla uyutmak olanaksızlaştı.» - H. Taner.

MASAL = (masal nedir; masal ne demek; masal İngilizcesi) 1. Kuşaktan kuşağa sözlü olarak iletilen dinsel ya da doğaüstü nitelikli öykü. 2-Dinsel uygulayımların, toplumsal ya da doğal olayların yapıntısal biçimde açıklanması.

MASAL = (masal nedir; masal ne demek; masal İngilizcesi) Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağıza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, olağanüstü kişilerin başından geçen olağandışı olayları anlatan öykü türü. Kötülükle iyiliğin çarpıştığı olaylara bir tekerleme ile başlanır; sonunda iyilik üstün gelir. Konular peri, Keloğlan, hain vezir, padişah, şehzadeler, fakir kız ya da delikanlı gibi kahramanlar çevresinde döner.

MASAL = (masal nedir; masal ne demek; masal İngilizcesi) İnsanoğlunun evren, dünya, yaşam, doğa, toplum ve kendisiyle ilgili tarihsel oluşum, düşün, istek ve izlenimlerinin az ya da çok değişikliğe uğrayarak ağızdan ağıza geçme yoluyla çağımıza ulaşan geleneksel anlatı örnekleri, bk. öykülü masal, küme masal, sevi masalı, yiğitlik masalı, kurtarım masalı.

MASAL = (masal nedir; masal ne demek; masal İngilizcesi) Olağanüstü kişiler ve olaylarla geliştirilen öykü.

MASAL = (masal nedir; masal ne demek; masal İngilizcesi) Temsillerle, eşyayı canlılaştırma, hayvanları dile getirme gibi yollarla çekici bir şekil verilmiş kısa hikâye (MASAL YAZARI, MASALYAZAR, Fabuliste).

masal = öyküce [eski terim - öz Türkçe]

masal = öykücük [eski terim - öz Türkçe]

masal = dâstân [Türkçe - Osmanlıca]

masal = destân [Türkçe - Osmanlıca]

masal = efsâne [Türkçe - Osmanlıca]

masal = fesâne [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms