• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

martial

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 8142

MARTIAL = ['ma: şıl] adjective
1 savaşla ilgili
2 savaşçı
* martial arts = dövüş sanatları, uzakdoğu sporları
İngilizce örnek : Bruce Lee was an expert in the martial arts.
Türkçe çevirisi : Bruce Lee, dövüş sanatlarında bir usta idi.
* martial law = sıkıyönetim
İngilizce örnek : The junta declared martial law.
Türkçe çevirisi : Junta sıkıyönetim ilan etti.

1: 0 ms