• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

market

Türkçe - İngilizce

MARKET = (market nedir; market ne demek; market İngilizcesi) Özellikle her türlü yiyecek maddesinin, ev, büro, mağaza vb. yerlere ait gereçlerin satıldığı dükkân.

market = bakkal [eski terim - öz Türkçe]

market = pazar [eski terim - öz Türkçe]

market = satım yeri [eski terim - öz Türkçe]

MARKET nasıl okunur, okunuşu /'ma:kit/ isim

market

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 483

iş / business 1

iş / business 16

iş / business 2

iş / business 3

iş / business 9

MARKET = ['ma: kit] noun
1 çarşı, pazar * eşanlamlı : bazaar, marketplace, supermarket, shop, store
İngilizce örnek : At the market they are selling apples at three liras a kilo.
Türkçe çevirisi : Pazarda kilosu üç liraya elma satıyorlar.
2 piyasa
İngilizce örnek : We are selling well in the home market.
Türkçe çevirisi : İç piyasada iyi satıyoruz.
İngilizce örnek : The company monopolise the market in oil.
Türkçe çevirisi : Şirket petrolde piyasayı tekeline alıyor.
3 borsa * eşanlamlı : exchange
İngilizce örnek : Do you think the minister’s statement will affect the market?
Türkçe çevirisi : Sence bakanın beyanatı borsayı etkiler mi?
* on the market = satışta, piyasada
İngilizce örnek : Our house has been on the market for months.
Türkçe çevirisi : Evimiz aylardır satışta (satılık).
İngilizce örnek : This is the best notebook on the market.
Türkçe çevirisi : Bu, piyasadaki en iyi dizüstü bilgisayar.
* black market = karaborsa
* market economy = piyasa ekonomisi
* market price = piyasa fiyatı
* market quotation = piyasa rayici
* market research = piyasa araştırması
¤ verb
pazarlamak
İngilizce örnek : The company markets several new products every year.
Türkçe çevirisi : Şirket her yıl birkaç yeni ürün pazarlıyor.

1: 0 ms