• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

many

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 88

MANY = [meni] adjective pronoun noun
çok, birçok * eşanlamlı : abundant, numerous, countless * karşıtanlamlı : few
İngilizce örnek : Many wild animals are in danger of extinction.
Türkçe çevirisi : Birçok vahşi hayvan yok olma tehlikesi içindedir.
İngilizce örnek : Ephesus attracts many visitors.
Türkçe çevirisi : Efes birçok ziyaretçi çeker.
* how many = kaç tane?
İngilizce örnek : How many students are taking the university exam?
Türkçe çevirisi : Üniversite sınavına kaç öğrenci giriyor?
İngilizce örnek : How many Turkish people live in Germany?
Türkçe çevirisi : Almanya’da kaç Türk yaşıyor?
İngilizce örnek : How many times did you go to a concert last year?
Türkçe çevirisi : Geçen sene kaç kere konsere gittin?
* many a = birçok
İngilizce örnek : Many a soldier were killed in the battlefield.
Türkçe çevirisi : Birçok asker savaş meydanında öldü.
* many's the time = birçok kereler
* not many = her
İngilizce örnek : Not many children go to school in this country.
Türkçe çevirisi : Bu ülkede her çocuk okula gitmez.
İngilizce örnek : Not many drivers think about pollution when they're driving their own car.
Türkçe çevirisi : Arabasını sürerken her sürücü kirliliği düşünmez.
* too many = çok fazla
İngilizce örnek : I’ve made too many mistakes.
Türkçe çevirisi : Çok fazla hata yaptım.

1: 0 ms