• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

many

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 88

ana kullanım

01. çok 02. birçok 03. birçoğu 04. çoğu 05. bini bir paraya 06. çokluk 07. hayli 08. kaç 09. müteaddit 10. bir çoğu 11. bir hayli 12. bir yığın 13. çoğunluk 14. düzine 15. külli

teknik

01. pek çok

MANY = [meni] adjective pronoun noun
çok, birçok * eşanlamlı : abundant, numerous, countless * karşıtanlamlı : few
İngilizce örnek : Many wild animals are in danger of extinction.
Türkçe çevirisi : Birçok vahşi hayvan yok olma tehlikesi içindedir.
İngilizce örnek : Ephesus attracts many visitors.
Türkçe çevirisi : Efes birçok ziyaretçi çeker.
* how many = kaç tane?
İngilizce örnek : How many students are taking the university exam?
Türkçe çevirisi : Üniversite sınavına kaç öğrenci giriyor?
İngilizce örnek : How many Turkish people live in Germany?
Türkçe çevirisi : Almanya’da kaç Türk yaşıyor?
İngilizce örnek : How many times did you go to a concert last year?
Türkçe çevirisi : Geçen sene kaç kere konsere gittin?
* many a = birçok
İngilizce örnek : Many a soldier were killed in the battlefield.
Türkçe çevirisi : Birçok asker savaş meydanında öldü.
* many's the time = birçok kereler
* not many = her
İngilizce örnek : Not many children go to school in this country.
Türkçe çevirisi : Bu ülkede her çocuk okula gitmez.
İngilizce örnek : Not many drivers think about pollution when they're driving their own car.
Türkçe çevirisi : Arabasını sürerken her sürücü kirliliği düşünmez.
* too many = çok fazla
İngilizce örnek : I’ve made too many mistakes.
Türkçe çevirisi : Çok fazla hata yaptım.

1: 0 ms