• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

manometer

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 35883

MANOMETER = (manometer nedir; manometer Türkçesi) Gazların basıncını ölçmekte kullanılan alet. Çok farklı yapıda olmalarına rağmen en fazla kullanılanı içerisinde cıva veya benzeri sıvı bulunan iki ucu açık 'U' şeklinde bir tüptür. Açık ucun birisi serbest atmosfer tarafında tutulurken diğer uç ölçülmek istenen gazın borusuna bağlanır. Basınç değeri iki uç arasındaki düzey farkından elde edilir.

1: 0 ms