• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

mana

Türkçe - İngilizce

sıklık sırası: 3514

antropoloji

MANA = (mana nedir; mana ne demek; mana İngilizcesi) 1. Tohum. 2. Tohumluk hıyar.

MANA = (mana nedir; mana ne demek; mana İngilizcesi) Ağaç kazık.

MANA = (mana nedir; mana ne demek; mana İngilizcesi) Anlam: «Ne Hak buyruğun tutarsın ne kul sözün işitirsin / Hiç bilmezsin mana nedir, ne dilde çağırmak gerek» - = Yunus Emre.

MANA = (mana nedir; mana ne demek; mana İngilizcesi) Belirli insanlarda, hayvanlarda, bitkilerde ve doğa öğelerinde alışılmışın dışında birtakım belirtiler ve işlevlerle kendini gösteren gizemsel, dinsel ve büyüsel güç.

MANA = (mana nedir; mana ne demek; mana İngilizcesi) Karmakta bedene verilen ad.

MANA = (mana nedir; mana ne demek; mana İngilizcesi) Tohumluk hıyar.

MANA = (mana nedir; mana ne demek; mana İngilizcesi) Zaman.

mana = anlam [eski terim - öz Türkçe]

mana = anlam [Osmanlıca - Türkçe]

mana

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 33367

1: 0 ms