• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

makam

Türkçe - İngilizce

askeri

müzik

MAKAM = (makam nedir; makam ne demek; makam İngilizcesi) Memuriyet, memurlukyeri.

MAKAM = (makam nedir; makam ne demek; makam İngilizcesi) 1. Mevki, kat, yer: «İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir.» - H. R. Gürpınar. 2. müz. Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.

MAKAM = (makam nedir; makam ne demek; makam İngilizcesi) kat, orun.

makam = orun [eski terim - öz Türkçe]

makam = ölçü [eski terim - öz Türkçe]

makam = huzur [Osmanlıca - Türkçe]

makam = kat [Osmanlıca - Türkçe]

makam = müzik makamı [Osmanlıca - Türkçe]

makam = yer [Osmanlıca - Türkçe]

makam = câ [Türkçe - Osmanlıca]

makam = câh [Türkçe - Osmanlıca]

makam = câygâh [Türkçe - Osmanlıca]

makam = mesned [Türkçe - Osmanlıca]

makam = post [Türkçe - Osmanlıca]

makam = terâne [Türkçe - Osmanlıca]

1: 0 ms