• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

maintenance

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 2214

sosyal güvenlik

MAINTENANCE = ['meyntınıns] noun
1 bakım * eşanlamlı : upkeep, repairs, preservation, conservation, care
İngilizce örnek : Maintenance should be carried out regularly.
Türkçe çevirisi : Bakım düzenli olarak yapılmalı.
2 geçim * eşanlamlı : living, subsistence, livelihood, alimony
3 nafaka

1: 0 ms