• Medya

  • Uygulama

  • Google Play

maintain

İngilizce - Türkçe

sıklık sırası: 1513

MAINTAIN = [meyn'teyn] verb
1 sürdürmek * eşanlamlı : keep, retain, continue, keep up, preserve, sustain
İngilizce örnek : The aircraft maintained the same speed for several hours.
Türkçe çevirisi : Uçak birkaç saat aynı hızı sürdürdü.
İngilizce örnek : We must maintain good relations with our neighbours.
Türkçe çevirisi : Komşularımızla iyi ilişkileri sürdürmeliyiz.
2 geçindirmek; bakmak
İngilizce örnek : I have to maintain a large family.
Türkçe çevirisi : Büyük bir aileyi geçindirmek zorundayım.
3 korumak, bakmak * eşanlamlı : look after, care for
İngilizce örnek : The machinery is very simple to maintain.
Türkçe çevirisi : Bu makinenin bakımı çok kolaydır.
4 savunmak, iddia etmek * eşanlamlı : defend, uphold, advocate, back
İngilizce örnek : She maintained that the educational system was wrong.
Türkçe çevirisi : Eğitim sistemenin yanlış olduğunu savundu.

MAINTAIN = maintain nedir; maintain ne demek; maintain Türkçesi; maintain nasıl okunur, okunuşu /meyn'teyn/ eylem

1: 0 ms